Je výrobní SW jen o výrobě?
#4 kroky jak ustát tuto hektickou dobu...

Ano všichni to víme, výrobu je třeba navrhnout, zpracovat kusovníky, naplánovat, řídit, provázat se sklady. Opravdu to ale stačí? Na co všechno je dnes třeba myslet, abychom ustáli všechny změny a tvrdou konkurenci, která  na trhu vládne...?

Změny se na výrobní firmy valí ze všech stran. Dříve fungovaly veletrhy, vývoj se plánoval na roky dopředu. Ale dnes? Přechod do on-line světa už nějakou dobu probíhá, ale "Corona" období tento přechod násobně zrychlil. Spolupráce na dálku, on-line meetingy, prezentace, obrovské posílení on-line prodeje totálně zamíchal s kartami. Teď vyhrávají ti, co umí rychle reagovat a přizpůsobit se.

Proč už dnes klasický přístup k řízení výroby a základní výrobní SW nestačí?

V tomto článku si připomeneme, které oblasti ovlivňují vaši flexibilitu práce a plánování výroby.

#1 Zajistěte si přístup k aktuálním informacím

Čekat, až někdo ve firmě aktualizuje tabulku, přepíše ručně data, může stát spoustu peněz. Na to není čas. Zákazníci jsou díky konkurenci stále náročnější a chyby odpouštějí už méně. Problémy proto potřebujeme odstraňovat co nejrychleji. Informace z výroby získávat co nejdříve to jde a zobrazovat si je přehledně např. v přednastavených dashboardech. Jen tak získáme přehled nad tím, zda jsou vyráběné zakázky ziskové či ztrátové, co je třeba změnit a podle čeho se správně a včas rozhodovat.


#2 Maximálně elektronizujte

Budu se v tomto článku několikrát opakovat. Jde o rychlost a efektivitu. Možná pro někoho otřepané fráze, ale i přesto pravdivé. Data je třeba sbírat a online vyhodnocovat. Řešit to papírově, mít např. vytištěné průvodky někde může fungovat, ale tím nic nezrychlíte.

Vývoj techniky jde naštěstí rychle vpřed a chytrý mobil nebo tablet je dostupný už i za pár korun. Když máte firemní SW v těchto zařízeních, sbíráte data např. z výrobních pracovišť ihned.


#3 Změny zavádějte co nejrychleji do praxe

A je to tu zase - rychlost rozhoduje. Obratem je potřeba reagovat na zjištěný nestandardní stav, zavádět opatření změn, sledovat jejich realizaci a vše vyhodnocovat. Pokud máte okamžitá data, ideálně sesbírané elektronicky z celé výroby, včetně záznamu chybovosti, zmetků, měření a kontroly např. kvality, potřebujete mít i pořádek v zavádění změn. Vytvořit například novou verzi BoM-u (kusovníku), ihned je na dálku nahrát do tabletů na výrobních stanovištích a sledovat, jak se změna projevila.

#4 Nepodceňujte vzájemnou  komunikaci

Právě tady co nejvíce zapracujte. Správné nastavení vzájemné komunikace vám dokáže rapidně zvýšit vaši efektivitu. Představte si, že máte splněné všechny body výše. Máte data v reálném čase, už jste vše elektronizovali, dokážete procesně rychle zavádět změny, ale čekáte, až klíčový člověk, zaměstnanec, dodavatel, zákazník, nalezne v záplavě e-mailů potřebnou informaci, tu si s vámi telefonicky, nebo dokonce na meetingu upřesní a pak možná teprve vyřídí...

Zapište si jednu věc - e-mail, už je přežitek, meetingy často jen zdržují. Potřebujete předávat jasné, cílené informace a informačními kanály, které vás ani druhou stranu nezdržují a zaberou jen chvilku. Sci-fi? Ne! Realita - řízené chaty, vazby přímo na konkrétní místa a doklady ve firemním systému, zákaznický portál vám to umožní.

ŘEŠENÍ - vše v jednom firemním systému

Máte 2 základní možnosti, jak těchto 4 bodů dosáhnout.

  1. máte několik vzájemně provázaných jednoúčelových systémů

    Např. skladový systém, účetnictví, výrobní systém, systém pro obchod (CRM) a nabídky. Proč ne? Když chcete jít touto cestou, počítejte s tím, že budete složitě učit zaměstnance pracovat v mnoha systémech, řešit nejednotnost a přepisování dat a hůře se dostanete k celkových statistikám, dashboardům a podkladům pro klíčová rozhodnutí.

  2. pořiďte si jednotný, celofiremní systém (ERP)

    Pokryjete jím téměř všechny oblasti činností - od marketingu, obchodu, až po výrobu, sklady, nákup i účetnictví. Dokážete tak nejen rychle zavádět změny ve firmě, které úzce souvisí se změnami ve firemním systému, tak i získáte jednotná data pro vyhodnocování stavu firmy, ziskovosti zakázek. Snadněji odhalíte úzká místa ve firmě, kde máte příležitost se zlepšit a zefektivnit.

A jak jsem na začátku zmínil, trh se rychle vyvíjí, tak pro vás mám dobrou zprávu. Na trhu již existuje ERP systém, který je cenově dostupný i pro malé a střední firmy, přestože dokáže řídit např. i automobilku. 

Jde o systém Odoo, fenomén v oblasti ERP, který se nejrychleji šíří po světě, má přes 7 miliónu uživatelů a využívají ho desetitisíce firem.

Jak se zmíněnými 4-mi body vám dokáže pomoci ukážeme on-line na webináři:

Webinář:

Modernizujte výrobu v Odoo

30.09.2021 ve 14:00


in Blog
Proč Odoo dopadlo lépe
ve srovnání se SAP & Netsuite (report G2)