Servisné služby na vyžiadanie - 1 hodina
118,80 € 118,80 € 118.8 EUR
• Cena je uvedená s DPH.
Predmet a rozsah Servisných služieb podpory a údržby:
• Vývoj nových funkcií
• Email & telefonická podpora
• Podpora s hlásením chýb v predvolenom systéme na server Odoo S.A.
• Incidenty spôsobené nesprávnym použitím alebo zlou konfiguráciou spôsobené Objednávateľom
• Štandardná podpora pre verzie 13 a 14. V prípade inej verzie sa obráťte na sales@26house.com pre konzultáciu

Predmet a rozsah Inštalačných a konfiguračných služieb:
• Inštalácia, konfigurácia, nastavenie prostredia, testovanie, UAT Úpravy formulárov, reportov, pracovných postupov
Aktualizácia Diela alebo softvéru Odoo S.A.
• Podpora dodatočnej migrácie dát
• Inštalácia a migrácia na novú verziu - deployment
• Vývoj nových funkcií, testovanie, UAT

Predmet a rozsah Školiacich a tréningových služieb:
• Užívateľské školenia
• konzultácie
• Technické a programátorské školenie

Cena zahŕňa prácu dedikovaného projektového manažéra v objeme do 10% z balíku služieb.

Všeobecné obchodné podmienky:
• Služby sa účtujú za každých začatých 15 minút
• Platnosť zakúpeného Balíka je 12 mesiacov od dátumu objednávky
• Odozva na požiadavku do 2 pracovných dní
• Odstránenie vád v lehote primeranej podľa rozhodnutia Poskytovateľa
• Služby sa poskytujú vzdialene online formou
• Služby na mieste Objednávateľa, príplatok za dopravu 0.45€/km
• Mesačná obnova testovacieho prostredia - 29€ mesačne
Servisné služby na vyžiadanie - 20 hodín
1 920,00 € 1 920,00 € 1920.0 EUR
• Cena je uvedená s DPH.
Predmet a rozsah Servisných služieb podpory a údržby:
• Vývoj nových funkcií
• Email & telefonická podpora
• Podpora s hlásením chýb v predvolenom systéme na server Odoo S.A.
• Incidenty spôsobené nesprávnym použitím alebo zlou konfiguráciou spôsobené Objednávateľom Incidenty L3 spôsobené Vadami Diela, ak nie sú zakúpené paušálne Servisné služby podpory a údržby
• Štandardná podpora pre verzie 13 a 14. V prípade inej verzie sa obráťte na sales@26house.com pre konzultáciu

Predmet a rozsah Inštalačných a konfiguračných služieb:
• Inštalácia, konfigurácia, nastavenie prostredia, testovanie, UAT Úpravy formulárov, reportov, pracovných postupov Aktualizácia Diela alebo softvéru Odoo S.A.
• Podpora dodatočnej migrácie dát
• Inštalácia a migrácia na novú verziu - deployment
• Vývoj nových funkcií, testovanie, UAT

Predmet a rozsah Školiacich a tréningových služieb:
• Užívateľské školenia
• Konzultácie
• Technické a programátorské školenie

Cena zahŕňa prácu dedikovaného projektového manažéra v objeme do 10% z balíku služieb.

Všeobecné obchodné podmienky:
• Služby sa účtujú za každých začatých 15 minút
• Platnosť zakúpeného Balíka je 12 mesiacov od dátumu objednávky
• Odozva na požiadavku do 2 pracovných dní
• Odstránenie vád v lehote primeranej podľa rozhodnutia Poskytovateľa
• Služby sa poskytujú vzdialene online formou
• Služby na mieste Objednávateľa, príplatok za dopravu 0.45€/km
• Mesačná obnova testovacieho prostredia - 29€ mesačne
Servisné služby na vyžiadanie - 50 hodín
4 500,00 € 4 500,00 € 4500.0 EUR
• Cena je uvedená s DPH.
Predmet a rozsah Servisných služieb podpory a údržby:
• Vývoj nových funkcií
• Email & telefonická podpora
• Podpora s hlásením chýb v predvolenom systéme na server Odoo S.A.
• Incidenty spôsobené nesprávnym použitím alebo zlou konfiguráciou spôsobené Objednávateľom Incidenty L3 spôsobené Vadami Diela, ak nie sú zakúpené paušálne Servisné služby podpory a údržby
• Štandardná podpora pre verzie 13, 14 a 15. V prípade inej verzie sa obráťte na sales@26house.com pre konzultáciu

Predmet a rozsah Inštalačných a konfiguračných služieb:
• Inštalácia, konfigurácia, nastavenie prostredia, testovanie, UAT Úpravy formulárov, reportov, pracovných postupov Aktualizácia Diela alebo softvéru Odoo S.A.
• Podpora dodatočnej migrácie dát
• Inštalácia a migrácia na novú verziu - deployment
• Vývoj nových funkcií, testovanie, UAT

Predmet a rozsah Školiacich a tréningových služieb:
• Užívateľské školenia
• Konzultácie
• Technické a programátorské školenie

Cena zahŕňa prácu dedikovaného projektového manažéra v objeme do 10% z balíku služieb.

Všeobecné obchodné podmienky:
• Služby sa účtujú za každých začatých 15 minút
• Platnosť zakúpeného Balíka je 12 mesiacov od dátumu objednávky
• Odozva na požiadavku do 2 pracovných dní
• Odstránenie vád v lehote primeranej podľa rozhodnutia Poskytovateľa
• Služby sa poskytujú vzdialene online formou
• Služby na mieste Objednávateľa, príplatok za dopravu 0.45€/km
• Mesačná obnova testovacieho prostredia - 29€ mesačne
Servisné služby na vyžiadanie - 80 hodín
6 720,00 € 6 720,00 € 6720.0 EUR
• Cena je uvedená s DPH.
Predmet a rozsah Servisných služieb podpory a údržby:
• Vývoj nových funkcií
• Email & telefonická podpora
• Podpora s hlásením chýb v predvolenom systéme na server Odoo S.A.
• Incidenty spôsobené nesprávnym použitím alebo zlou konfiguráciou spôsobené Objednávateľom Incidenty L3 spôsobené Vadami Diela, ak nie sú zakúpené paušálne Servisné služby podpory a údržby
• Štandardná podpora pre verzie 13, 14 a 15. V prípade inej verzie sa obráťte na sales@26house.com pre konzultáciu

Predmet a rozsah Inštalačných a konfiguračných služieb:
• Inštalácia, konfigurácia, nastavenie prostredia, testovanie, UAT Úpravy formulárov, reportov, pracovných postupov Aktualizácia Diela alebo softvéru Odoo S.A.
• Podpora dodatočnej migrácie dát
• Inštalácia a migrácia na novú verziu - deployment
• Vývoj nových funkcií, testovanie, UAT

Predmet a rozsah Školiacich a tréningových služieb:
• Užívateľské školenia
• Konzultácie
• Technické a programátorské školenie

Cena zahŕňa prácu dedikovaného projektového manažéra v objeme do 10% z balíku služieb.

Všeobecné obchodné podmienky:
• Služby sa účtujú za každých začatých 15 minút
• Platnosť zakúpeného Balíka je 12 mesiacov od dátumu objednávky
• Odozva na požiadavku do 2 pracovných dní
• Odstránenie vád v lehote primeranej podľa rozhodnutia Poskytovateľa
• Služby sa poskytujú vzdialene online formou
• Služby na mieste Objednávateľa, príplatok za dopravu 0.45€/km
• Mesačná obnova testovacieho prostredia - 29€ mesačne
Faktúra SR
1 188,00 € 1 188,00 € 1188.0 EUR
• Cena je uvedená s 20% DPH.
Faktúru možno vystaviť z cenovej ponuky, objednávky ako aj plne automatizovane. Faktúra spĺňa všetky požiadavky slovenskej legislatívy. Podporuje všetky druhy odberateľských faktúr pre platiteľov aj neplatiteľov DPH :

• Zálohová faktúra
• Dobropis / Ťarchopis
• Štandardná odberateľská faktúra
• Rozširuje Kontakt a Tlačové zostavy o atribúty: IČO, DIČ / IČ DPH
Faktúra ČR
1 188,00 € 1 188,00 € 1188.0 EUR
• Cena je uvedená s 20% DPH.
Faktúru možno vystaviť z cenovej ponuky, objednávky ako aj plne automatizovane. Faktúra spĺňa všetky požiadavky českej legislatívy. Podporuje všetky druhy odberateľských faktúr pre platiteľov aj neplatiteľov DPH :

• Zálohová faktúra
• Dobropis / Ťarchopis
• Štandardná odberateľská faktúra
• Rozširuje Kontakt a Tlačové zostavy o atribúty: IČO, DIČ / IČ DPH
Faktúra SR a ČR
1 782,00 € 1 782,00 € 1782.0 EUR
• Cena je uvedená s 20% DPH.
Faktúru možno vystaviť z cenovej ponuky, objednávky ako aj plne automatizovane. Faktúra spĺňa všetky požiadavky slovenskej a českej legislatívy. Podporuje všetky druhy odberateľských faktúr pre platiteľov aj neplatiteľov DPH :

• Zálohová faktúra
• Dobropis / Ťarchopis
• Štandardná odberateľská faktúra
• Rozširuje Kontakt a Tlačové zostavy o atribúty: IČO, DIČ / IČ DPH
Automatizácia zálohových faktúr SR
1 188,00 € 1 188,00 € 1188.0 EUR
• Cena je uvedená s 20% DPH.
• Pracujete so zálohami? Náš modul dokáže celý proces v zmysle našej legislatívy automatizovať
• Komplexné riešenie práce so Zálohovými faktúrami a Daňovými doklady k prijatej platbe, vrátane ich plne automatického výsledného zúčtovania v konečnej fakturácií a metodiky účtovania
Automatizácia zálohových faktúr ČR
1 188,00 € 1 188,00 € 1188.0 EUR
• Cena je uvedená s 20% DPH.
• Pracujete so zálohami? Náš modul dokáže celý proces v zmysle našej legislatívy automatizovať
• Komplexné riešenie práce so Zálohovými faktúrami a Daňovými doklady k prijatej platbe, vrátane ich plne automatického výsledného zúčtovania v konečnej fakturácií a metodiky účtovania
Automatizácia zálohových faktúr SR a ČR
1 620,00 € 1 620,00 € 1620.0 EUR
• Cena je uvedená s 20% DPH.
• Pracujete so zálohami? Náš modul dokáže celý proces v zmysle našej legislatívy automatizovať
• Komplexné riešenie práce so Zálohovými faktúrami a Daňovými doklady k prijatej platbe, vrátane ich plne automatického výsledného zúčtovania v konečnej fakturácií a metodiky účtovania
Účtová osnova SR
0,00 € 0.0 EUR
• Cena je uvedená s 20% DPH.
• Automaticky doplnený číselník syntetických účtov z účtovnej osnovy v zmysle platnej slovenskej legislatívy
• Slovenská Legislatívna podpora a doplnenie tlačových zostáv
Účtová osnova ČR
0,00 € 0.0 EUR
• Cena je uvedená s 20% DPH.
• Automaticky doplnený číselník syntetických účtov z účtovnej osnovy v zmysle platnej českej legislatívy
• Slovenská Legislatívne podpora a doplnenie tlačových zostáv
PAY by square
0,00 € 0.0 EUR
• Cena je uvedená s 20% DPH.
• Štandard pre umiestňovanie platobných údajov do QR kódov
• Umožňuje rýchlu a pohodlnú úhradu vašich faktúr pomocou načítania QR kódu
• Klient načíta prostredníctvom mobilu QR kód a faktúra sa automaticky uhradí
• Upozornenie: Modul vyžaduje platné prihlasovacie údaje na PAY by square (https://bysquare.com/) a modul Faktúra SR / Faktúra CZ

• Verzia 14 - predpokladaný dátum vydania Q3/2021

POHODA export do XML
1 188,00 € 1 188,00 € 1188.0 EUR
• Cena je uvedená s 20% DPH.
• Ak vediete účtovníctvo v systéme POHODA, svoje dáta z Odoo viete prepojiť priamo so systémom POHODA prostredníctvom jednoduchéh exportu XML souborů z Odoo.
• Zabezpečíte tak synchronizáciu dát v oboch systémoch v pravidelných dávkach alebo ručne podľa želania.
FinStat integrácia
240,00 € 240,00 € 240.0 EUR
• Cena je uvedená s 20% DPH.
• Automatické vyplnenie identifikačných firemných údajov do kontaktov z portálu FinStat
• Pri vytváraní nového kontaktu stačí zadať IČO spoločnosti, na základe ktorého sa automaticky doplnia údaje o spoločnosti (Názov spoločnosti, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH)
• Upozornenie: Modul vyžaduje platné prihlasovacie údaje na FinStat PREMIUM API a modul Faktúra SR / Faktúra CZ
PROFESIA.SK Integrácia
2 376,00 € 2 376,00 € 2376.0 EUR
• Cena je uvedená s 20% DPH
• Profesia.sk konektor, ktorý umožňuje pohodlný manažment zverejnenia inzercie priamo v Odoo
• Produkt obsahuje online manažment a update číselníkov z Profesie
ARES integrácia
118,80 € 118,80 € 118.8 EUR
• Cena je uvedená s 20% DPH.
• Prelinkovanie na Daňový portál
• Pri vytváraní nového kontaktu sa zobrazí zoznam spoločností z portálu ARES. Po potvrdení spoločnosti sa automaticky naplnia údaje do položiek formulára.

• Plnia sa tieto údaje:
- Názov spoločnosti
- Sídlo spoločnosti – ulica, číslo, mesto, PSČ
- Identifikačné údaje spoločnosti - IČO, DIČ
Ročná legislatívna aktualizácia SR
588,00 € 588,00 € 588.0 EUR
• Cena je uvedená s 20% DPH.
• Legislatívna podpora, účtovné, daňové, fakturačné agendy vrátane editačných dialógov, tlačových zostáv a reportov
• Zabezpečuje zhodu účtovného a fakturačného produktu s aktuálne platnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky ako aj aktualizáciami tlačových zostáv
Ročná legislatíva aktualizácia ČR
588,00 € 588,00 € 588.0 EUR
• Cena je uvedená s 20% DPH.
• Legislatívna podpora, účtovné, daňové, fakturačné agendy vrátane editačných dialógov, tlačových zostáv a reportov
• Zabezpečuje zhodu účtovného a fakturačného produktu s aktuálne platnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi Českej republiky ako aj upgrade tlačových zostáv
26HOUSE inštalačné služby
118,80 € 118,80 € 118.8 EUR
• Cena je uvedená s 20% DPH.
Predmet a rozsah Servisných služieb podpory a údržby:
• Inštalácia, konfigurácia, nastavenie prostredia, testovanie,

Všeobecné obchodné podmienky:
• Služby sa poskytujú vzdialene online formou
• Zahrňuje rozsah prác do 1 hodiny
• Zákazník musí udeliť prístup pre 26HOUSE do svojho repozitára
• Platnosť zakúpeného Balíka je 12 mesiacov od dátumu objednávky
• Odozva na požiadavku do 2 pracovných dní
• Odstránenie vád v lehote primeranej podľa rozhodnutia Poskytovateľa